info@metropoltenisakademi.com

Metropol Tenis Akademi

 

Metropol Tenis Akademi olarak spor bran?? olan ve  ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek ve topluma faydal? sa?l?kl? bireyler yeti?tirebilmek amac?m?z.

Ata?ehir Metropol ?stanbulda da bulunan Tesisimiz Tenis sporunu sa?l?kl? ya?am arac? olarak tan?tmak.  ?nsanlar?n keyif ald??? sosyal bir yap? olu?turmak.  Tüm ya? gruplar?nda spor organizasyonlar? yapmak.  Di?er kulüplerle sportif rekabet yaparken,sporun rekreatif ve yar??ma ruhunu ortaya ç?karan organizasyonlar gerçekle?tirmek

Amac?m?z ; Mutlu Sa?l?k bir bireyler yeti?tirmek 

Ata?ehir'de En ?yi Akademi

Her Zaman Daha iyisi

B?ZE ULA?IN

Maçlar

ATP

Oyuncu 1

- & -

Oyuncu 2

Kort 1

05/12/2022 14:30 - 14:45

Oyuncu 1 - & - Oyuncu 2

05/12/2022 14:30 - 14:45

Oyuncu 1 - & - Oyuncu 2

05/12/2022 14:30 - 14:45

Oyuncu 1 - & - Oyuncu 2

05/12/2022 14:30 - 14:45

Oyuncu 1 - & - Oyuncu 2

05/12/2022 14:30 - 14:45

Oyuncu 1 - & - Oyuncu 2

05/12/2022 14:30 - 14:45

Metropol Tenis Akademi

0%
Bireysel Performans
0%
Tak?m Oyunu
0%
Uzman Antrenörler
0%
Ba?ar?l? Sporcular

?LK ADIM

METROPOL TEN?S AKADEM?

Haberler

17/03/2023

ÖZEL GÜNLER?N?ZDE SEVD?KLER?N?Z? TEN?S DERSLER? ?LE MUTLU EDEB?L?RS?N?Z :)

17/03/2023

DETAYLI B?LG? ?Ç?N B?Z? ARAYAB?L?R YA DA TES?S?M?Z? Z?YARET EDEB?L?RS?N?Z!

20/02/2023

2023-2024 SEZONU KULÜP KIYAFETLER?